Karlsson Translations

Facköversättning : engelska till svenska

marie@karlssontranslations.se


Deltog i vidareutbildning: Veterinary Medicine for Translators
2016-01-19 och 2016-01-26


Mina översättningar

Mina huvudområden är medicin och hälsa, men jag översätter också texter inom musik, hästar och ridsport, populärvetenskap och allmänna texter.

Jag tar även emot korrekturläsningsuppdrag på svenska.

Några exempel på texttyper som jag har erfarenhet av är: läkemedelsinformation enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), produktinformation, dokumentation av läkemedelsstudier, pressmeddelanden, informativa texter, bruksanvisningar och artiklar.

Utbildning och bakgrund

Filosofie magisterexamen, huvudämne engelska, Växjö Universitet 2006. I utbildningen ingår en magisterkurs med översättningsinriktning engelska-svenska.

En termin av studierna i engelska valde jag att förlägga till University of Wales, Aberystwyth.

Hälso- och sjukvårdslinjen (sjuksköterskeexamen) vid Kalmar läns vårdhögskola 1996

Vårddokumentation (läkarsekreterarutbildning) vid Stagneliusskolan, Kalmar 1992

Förutom Storbritannien har jag bott och arbetat i Israel, USA och Indien. Tack vare dessa utlandsvistelser har jag, förutom det kulturella utbytet, fått fördjupade språkkunskaper.

Om du vill läsa min Magisteruppsats "The translation of hedging, adjectives and non-finite ing-participles in Horses Talking by Margrit Coates", klicka på länken nedan.

[wc_row]

[wc_column size=”one-third” position=”first”]

Nerladdningar

CV skickas på begäran

Magisteruppsats

SFÖs Goda råd till beställare av översättningar

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third”]

Länkar
Min profil syns på LinkedIn och ProZ – The translation workplace

Fullvärdig medlem av

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)

Medlem i

ITI Medical & Pharmaceutical Network

 

 

 

[/wc_column]

[wc_column size=”one-third” position=”last”]

Förfrågan

[/wc_column]

[/wc_row]